Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica de după Botezul Domnului
Efeseni 4, 7-13

Versiune fara diacritice


7. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.
8. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor".
9. Iar aceea că: "S-a suit" - ce înseamnă decît că S-a pogorît în părțile cele mai de jos ale pămîntului?
10. Cel ce S-a pogorît, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple.
11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,
12. Spre desăvîrșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,
13. Pînă vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvîrșit, la măsura vîrstei deplinătății lui Hristos.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.