Predica la Binecredinciosul Voievod
Stefan cel Mare si Sfint
( 2 iulie )

Versiune cu diacritice
Home Page

Aparator neinfricat al dreptei credinte si al patriei strabune ocrotitor,
mare ctitor de locasuri sfinte, Stefane Voievod, roaga-L pe Hristos, Dumnezeu,
sa ne izbaveasca din nevoi si din necazuri
(Troparul Sfintului)

Iubiti credinciosi,

Astazi, la 2 iulie, poporul roman cinsteste pe fericitul Voievod Stefan cel Mare si Sfint, Domnul Moldovei, trecut in ceata sfintilor si canonizat la 20 iunie 1992, de Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

Oare cine nu stie din istorie si din traditie cine a fost Stefan cel Mare si Sfint? Cine nu stie cit s-a luptat el cu paginii si cu alte neamuri care cautau sa piarda tara Moldovei, s-o inchine la pagini si sa-i faca pe evlaviosii nostri crestini robi la turci si sa cinsteasca pe paginul Mahomed in locul lui Hristos, Mintuitorul lumii?

De aceea, cine ar putea sa multumeasca destul bunului nostru Dumnezeu, Care ne-a salvat tara, Biserica, poporul si credinta in cei 47 de ani de domnie a binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfint si cu cele 47 de razboaie cite le-a avut? Care alt voievod ortodox a avut atit de multe razboaie ca el si cine a ridicat atitea biserici si minastiri in Moldova - 48 la numar - ca semn de multumire adusa Preasfintei Treimi si sfintilor Sai. In acele vremuri grele cind turcii ajunsesera la Dunare, cind tatarii pradau tara, cind polonii si ungurii atacau Moldova, ajutorul ei venea numai de la Domnul "Cel ce a facut cerul si pamintul".

Or, acest "atlet al lui Hristos", cum il numea Papa de la Roma, tinea piept in fata popoarelor pagine si apara Apusul Europei de pagini, de pustiire si de profanare.

Iata pentru ce a fost canonizat Stefan cel Mare al Moldovei! El este ca un al doilea David, imparatul lui Israel, care, la fel, s-a luptat impotriva paginilor si a aparat tara Canaanului, poporul ales si credinta in adevaratul Dumnezeu.

Pentru aceea, iubiti credinciosi, se cuvine astazi sa dam slava lui Dumnezeu, pentru ca ne-a pazit tara si poporul acesta smerit si credincios in vremuri cumplite si in necazuri. Sa cinstim cu cintari de lauda si pe binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfint ca, fiind intarit de Dumnezeu, a aparat tara, poporul si Biserica lui Hristos, asa cum a facut si David, imparatul din Vechiul Testament.

Iubiti credinciosi,

Astazi este zi de sarbatoare la Minastirea Putna si in toata tara. Astazi facem pomenirea cea de peste an a binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfint, cel mai mare domn si aparator al Ortodoxiei si al neamului nostru romanesc. Astazi credinciosii aduc flori la mormintul marelui domn si se roaga lui Dumnezeu pentru intarirea Ortodoxiei, pentru intelegerea intre oameni, pentru domni, pentru tarile crestine, pentru pacea in familii si pentru cei din suferinte.

Acum se face slujba de pomenire a binecredinciosului voievod si a familiei sale in toata tara si cerem de la Dumnezeu iertare, impacare, liniste, mintuire si domni crestini iubitori de Hristos in toate tarile crestine. Caci toti domnitorii crestini care conduc popoarele lumii sint urmasi ai imparatului David, sint urmasi ai Imparatului Hristos. De aceea trebuie sa fie buni crestini ortodocsi, drepti, milostivi fata de popor si cu mare frica de Dumnezeu, caci vor da socoteala in fata Dreptului Judecator de felul cum au purtat grija de poporul lui Dumnezeu. Iar cei care asupresc poporul lui Dumnezeu si isi aduna averi din sudoarea poporului sarac, vor da greu raspuns in ziua judecatii.

Acelasi raspuns infricosat vor da in fata lui Hristos toti dregatorii tarilor crestine, daca au asuprit sau au luat ceva de la cei saraci si lipsiti.

Or, vrednicul de pomenire Stefan cel Mare si Sfint a avut si frica de Dumnezeu si mila de popor; a zidit si multe biserici si a iubit pe cei ce se tem de Domnul. De aceea l-a incununat Dumnezeu si l-a numarat in ceata voievozilor sfinti.

Iubiti credinciosi,

Precum stiti, binecredinciosul Stefan cel Mare si Sfint a avut si parinti credinciosi, a avut si un duhovnic sfint, pe Cuviosul Daniil Sihastrul si a avut si un popor blind si evlavios, cum au fost dintotdeauna moldovenii. Or toti se rugau pentru marele voievod si Dumnezeu il ajuta sa biruiasca in razboaie si sa scape tara de pagini si de robie. Apoi intotdeauna cerea sfatul duhovnicului sau si punea pe calugari sa se roage pentru dinsul.

De aceea biruia in razboaie. De aceea scapa cu viata si zidea cite o noua minastire, drept multumire lui Dumnezeu.

La fel sa facem si noi in razboiul cel duhovnicesc. Caci ne luptam in toata viata cu diavolii, cu gindurile rele, cu duhurile rautatii. Si daca nu ne rugam, daca nu cerem sfatul duhovnicilor si mila lui Dumnezeu, nu putem birui pe nevazutii diavoli. Iar cine nu se lupta dupa lege, nu se incununeaza.

Lupta noastra duhovniceasca trebuie sa fie indreptata numai impotriva diavolilor si a patimilor care ne stapinesc, iar nu impotriva fratilor si parintilor nostri. Altfel pierdem mintuirea sufletelor noastre.

Sa rugam pe bunul Dumnezeu sa ne dea povatuitori si parinti buni, ca intru linistea lor sa ne putem si noi mintui, in Iisus Hristos Domnul nostru, Caruia se cuvine slava, cinstea si inchinaciunea, totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.