Predică la Sfîntul Apostol Andrei
( 30 noiembrie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Fiul al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întîi ai fost chemat,
Andrei cel minunat. Iar de la mormîntul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie
că în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.
(Condacul Sfîntului)

Iubiți credincioși,

Astăzi, la 30 noiembrie, prăznuim cu multă bucurie pe Sfîntul Apostol Andrei, cel întîi chemat, Apostolul românilor, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pămîntul țării noastre acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea și la Gurile Dunării.

Sfîntul Apostol Andrei era frate după trup cu Sfîntul Apostol Petru, fiii lui Iona, din cetatea Betsaida Galileei, și se îndeletniceau cu pescuitul.

La început, Sfîntul Andrei a fost ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul. Apoi, auzind de întruparea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, s-a dus în Capernaum, unde locuia Domnul și L-a întrebat: Învățătorule, unde locuiești? Iar Domnul i-a răspuns: Vino și vezi! (Ioan 1, 38-39). Și a rămas cu El în ziua aceea. Astfel, Sfîntul Apostol Andrei a fost cel dintîi chemat la vestirea Evangheliei lui Hristos.

Nu după multe zile, Andrei și Simon-Petru se aflau într-o corabie cu tatăl lor, Iona; voiau să plece pe mare la pescuit pește. Atunci Fiul lui Dumnezeu i-a chemat pe amîndoi la apostolie, zicîndu-le: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni! (Matei 4, 19).

Din clipa aceea au lăsat toate și au urmat lui Hristos pînă la moarte și înviere, fiind martori ai minunilor și Învierii Lui. Iar după înălțarea Sa la cer, trăgînd sorți unde să plece fiecare la vestirea Evangheliei, Sfîntului Apostol Andrei i-a căzut sorțul să încreștineze mai ales țările din jurul Mării Negre.

Deci, mai întîi a creștinat Armenia, Iviria și Sciția Mare, adică Ucraina de astăzi, înfigînd Sfînta Cruce pe locul unde este Kievul. Apoi a creștinat Crimeea, sudul Basarabiei și, trecînd pe la Gurile Dunării, a zăbovit mai mult la Tomis, unde a botezat pe mulți din Sciția Mică, adică Dobrogea de azi.

El a stat cu ucenicii săi într-o peșteră din apropiere, unde făcea Sfînta Liturghie, de teama păgînilor închinători la idoli. Peștera poartă numele Sfîntului Apostol Andrei pînă astăzi și se află în comuna Ion Corvin din sud-vestul județului Constanța. Astăzi s-a construit acolo o mînăstire mare cu hramul "Sfîntul Apostol Andrei".

După ce a hirotonit episcopi și preoți la Tomis - Constanța de azi - Sfîntul Apostol Andrei a trecut prin Tracia - Bulgaria de azi -, prin Macedonia, prin Grecia și a ajuns în Peloponez unde a zăbovit doi ani în orașul Patras. Aici a creștinat pe mulți închinători la idoli, a făcut nenumărate minuni, a dărîmat capiștile idolilor și a mărturisit pe Hristos cu multă putere.

Văzînd aceasta ighemonul cetății ce se chema Egheat, l-a prins, l-a bătut tare și l-a aruncat în temniță cu unii din ucenicii săi. Apoi, văzînd că mulți credeau în Hristos prin Sfîntul Apostol Andrei, l-a condamnat la moarte prin răstignire pe cruce în formă de X, dîndu-și sufletul în mîinile Domnului nostru Iisus Hristos la 30 noiembrie, pe timpul împăratului Nero.

Iubiți credincioși,

Aceasta este viața și pătimirea, pe scurt, a Sfîntului Apostol Andrei. El a urmat în toate lui Hristos, Mîntuitorul lumii. A vestit Evanghelia în multe țări, a dărîmat capiștile idolești, a botezat nenumărați creștini, a întemeiat biserici, a hirotonit diaconi, preoți și episcopi și a adus la credința în Hristos mai multe țări, printre care și țara noastră.

Deci noi românii avem Biserica de origine apostolică, întemeiată în primul secol, după înălțarea Domnului la cer. Noi nu sîntem creștinați ca popoarele slave către sfîrșitul primului mileniu, pentru că noi sîntem din început aici în Carpați și la Gurile Dunării, pe cînd ungurii au venit în Europa în secolul IV, din Mongolia și s-au creștinat în anul 950 de Ștefan cel Sfînt; iar slavii au venit și ei prin secolele VII - VIII din nord-estul Asiei și s-au creștinat mai tîrziu - bulgarii, în anul 864, sîrbii, în anul 868 și rușii în anul 988.

Așa a rînduit pronia divină ca să primim credința creștină direct de la ucenicii lui Hristos, pentru care se cade să fim permanent recunoscători.

Iubiți credincioși,

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rînduit pe Sfîntul Apostol Andrei să ne creștineze și să ne unească cu Hristos prin Botez și pocăință. Sîntem o țară creștină de origine apostolică. Să ne facem vrednici de această țară. Să păstrăm cu sfințenie poruncile Domnului scrise în Sfînta Evanghelie și propovăduite de Apostoli. Fără povățuitori nu ne putem mîntui și fără preoți buni rătăcim calea pocăinței. Dar dacă ascultăm de Domnul, ascultăm și de Biserică.

Sfîntul Apostol Andrei ne-a creștinat și a săvîrșit prima Sfîntă Liturghie pe pămîntul României. El ne-a eliberat de demoni și de patimi și ne-a unit cu Hristos prin jertfă și Liturghie. El ne-a învățat cum să ne mîntuim prin smerenie, prin rugăciune și prin iubire.

Să ascultăm de Sfinții Apostoli ca de Însuși Hristos. Să ascultăm de episcopi și de preoți ca de Apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toți sfinții. Aici este mîntuirea noastră, bucuria noastră, viața noastră. Să nu ascultăm pe trimișii lui antihrist, care se leapădă de Biserică, de Cruce și de toate cele sfinte.

Apoi sînteți datori să învățați copiii frica Domnului. Să faceți misiune și apostolat prin școli, prin spitale, prin casele creștinilor, prin milostenii și cărți sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră.

Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mîntuirea copiilor noștri și a celor din jur și nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sînt apostolii noștri pe pămînt. De vom face așa, vom dobîndi mîntuirea sufletelor noastre, cu rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfîntului Apostol Andrei. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.