Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic)
Fapte 20, 16-18, 28-36

Versiune fara diacritice


16. Căci Pavel hotărîse să treacă pe apă pe lîngă Efes, ca să nu i se întîmple să întîrzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putință, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii.
17. Și trimițînd din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoții Bisericii.
18. Și cînd ei au venit la el, le-a zis: Voi știți cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintîi, cînd am venit în Asia,
...
28. Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîștigat-o cu însuși sîngele Său.
29. Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma.
30. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.
31. Drept aceea, privegheați, aducîndu-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.
32. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvîntului harului Său, cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfințiți.
33. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;
34. Voi înșivă știți că mîinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine.
35. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decît a lua.
36. Și după ce a spus acestea, plecîndu-și genunchii, s-a rugat împreună cu toți aceștia.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.