Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 5-a după Paști (a Samarinencii)
Fapte 11, 19-30

Versiune fara diacritice


19. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, au trecut pînă în Fenicia și în Cipru, și în Antiohia, nimănui grăind cuvîntul, decît numai iudeilor.
20. Și erau unii dintre ei, bărbați ciprieni și cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus.
21. Și mîna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul.
22. Și vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și au trimis pe Barnaba pînă la Antiohia.
23. Acesta, sosind și văzînd harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și îndemna pe toți să rămînă în Domnul, cu inimă statornică.
24. Căci era bărbat bun și plin de Duh Sfînt și de credință. Și s-a adăugat Domnului mulțime multă.
25. Și a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul
26. Și aflîndu-l, l-a adus la Antiohia. Și au stat acolo un an întreg, adunîndu-se în biserică și învățînd mult popor. Și în Antiohia, întîia oară, ucenicii s-au numit creștini.
27. În acele zile s-au coborît, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci.
28. Și sculîndu-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu.
29. Iar ucenicii au hotărît ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea;
30. Ceea ce au și făcut, trimițînd preoților prin mîna lui Barnaba și a lui Saul.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.