Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 4-a după Paști (a Slăbănogului)
Fapte 9, 32-42

Versiune fara diacritice


32. Și trecînd Petru pe la toți, a coborît și la sfinții care locuiau în Lida.
33. Și acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic.
34. Și Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te și strînge-ți patul. Și îndată s-a ridicat.
35. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul.
36. Iar în Iope era o uceniță, cu numele Tavita, care, tîlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea.
37. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și, scăldînd-o, au pus-o în camera de sus.
38. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el, rugîndu-l: Nu pregeta să vii pînă la noi.
39. Și Petru, sculîndu-se, a venit cu ei. Cînd a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plîngînd și arătînd cămășile și hainele cîte le făcea Căprioara, pe cînd era cu ele.
40. Și Petru, scoțînd afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcîndu-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzînd pe Petru, a șezut.
41. Și dîndu-i mîna, Petru a ridicat-o și, chemînd pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie.
42. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope și mulți au crezut în Domnul.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.