Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 28-a după Rusalii
Coloseni 1, 12-18

Versiune fara diacritice


12. Mulțumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moștenirea sfinților, întru lumină.
13. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale,
14. Întru Care avem răscumpărarea prin sîngele Lui, adică iertarea păcatelor;
15. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întîi născut decît toată făptura.
16. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pămînt, cele văzute, și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpînii. Toate s-au făcut prin El și pentru El.
17. El este mai înainte decît toate și toate prin El sînt așezate.
18. Și El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întîiul născut din morți, ca să fie El cel dintîi întru toate.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.