Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 27-a după Rusalii
Efeseni 6, 10-17

Versiune fara diacritice


10. În sfîrșit, fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui.
11. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului.
12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sîngelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpîniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sînt în văzduh.
13. Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea, și, toate biruindu-le, să rămîneți în picioare.
14. Stați deci tari, avînd mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcîndu-vă cu platoșa dreptății,
15. Și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
16. În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului.
17. Luați și coiful mîntuirii și sabia Duhului, care este cuvîntul lui Dumnezeu.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.