Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 26-a după Rusalii
Efeseni 5, 8-19

Versiune fara diacritice


8. Altădată erați întuneric, iar acum sînteți lumină întru Domnul; umblați ca fii ai luminii!
9. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr.
10. Încercînd ce este bineplăcut Domnului.
11. Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osîndiți-le pe față.
12. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi.
13. Iar tot ce este pe față, se descoperă prin lumină,
14. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos".
15. Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți,
16. Răscumpărînd vremea, căci zilele rele sînt.
17. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului.
18. Și nu vă îmbătați de vin, în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul.
19. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cîntări duhovnicești, lăudînd și cîntînd Domnului, în inimile voastre.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.