Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 24-a după Rusalii
Efeseni 2, 14-22

Versiune fara diacritice


14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpînd peretele din mijloc al despărțiturii,
15. Desființînd vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea,
16. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amîndoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorînd prin ea vrăjmășia.
17. Și, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape;
18. Că prin El avem și unii și alții apropierea către Tatăl, într-un Duh.
19. Deci, dar, nu mai sînteți străini și locuitori vremelnici, ci sînteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu,
20. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos.
21. Întru El, orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfînt în Domnul,
22. În Care voi împreună sînteți zidiți, spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.