Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la duminica a 21-a după Rusalii
Galateni 2, 16-20 și Tit 3, 8-15

Versiune fara diacritice


16. Știind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta.
17. Dacă însă, căutînd să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi înșine păcătoși, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum!
18. Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărîmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă).
19. Căci, eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu.
20. M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.

8. Vrednic de crezare este cuvîntul, și voiesc să adeverești acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sînt cele bune și de folos oamenilor.
9. Iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sînt nefolositoare și deșarte.
10. De omul eretic, după întîia și a doua mustrare, depărtează-te,
11. Știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit.
12. Cînd voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sîrguiește-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărît să iernez.
13. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, și pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.
14. Să învețe și ai noștri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă.
15. Te îmbrățișează toți care sînt cu mine. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc întru credință. Harul fie cu voi cu toți! Amin.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.