Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Apostolul la Botezul Domnului
Tit 2, 11-14 și 3, 4-7

Versiune fara diacritice


11. Căci harul mîntuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor,
12. Învățîndu-ne pe noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumești și, în veacul de acum, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie;
13. Și să așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei marelui Dumnezeu și Mîntuitorului nostru Hristos Iisus,
14. Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea și să-Și curățească Lui popor ales, rîvnitor de fapte bune.

4. Iar cînd bunătatea și iubirea de oameni a Mîntuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat,
5. El ne-a mîntuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvîrșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfînt,
6. Pe Care L-a vărsat peste noi, din belșug, prin Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru,
7. Ca îndreptîndu-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moștenitorii vieții celei veșnice.


Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2018 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.